Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Trappemodel - tilmeldingsordning

I 2013 besluttede Folketinget at indføre en trappemodel, hvor spildevandstaksten gøres afhængig af vandforbrugets størrelse. Trappemodellen, der trådte i kraft 1. januar 2014, omfatter ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 om året. Ejendommene skal tilmelde sig via den elektroniske tilmeldingsordning.

Vandforbruget deles op i tre trin:

Trin 1: Vandforbrug til og med 500 m3 om året.

Trin 2: Vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året. 

Trin 3: Vandforbrug over 20.000 m3 om året. 

Trinnene afregnes som vist nedenfor.

 

Trin 1

Trin 2

Trin 3

2014

Afregnes med den pris, som også husholdningerne afregnes med

4 % lavere end trin 1

12 % lavere end trin 1

2015

12 % lavere end trin 1

36 % lavere end trin 1

2016

20 % lavere end trin 1

60 % lavere end trin 1


For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejendomsejeren afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendomme. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning. Man tilmelder sig på den elektroniske Trappetilmelding på www.trappetilmelding.dk, er fremover 15. september for nye tilmeldinger med virkning for det efterfølgende afregningsår.

Læs mere - Bekendtgørelse nr. 1327 af 10. december 2014.

Ultimate Web