Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Ledningsoplysninger

ERHVERVSMÆSSIG GRAVEARBEJDE - HUSK AT SPØRGE I LER

Alle der foretager erhvervsmæssige gravearbejder i offentlige arealer, skal forespørge i LER - LedningsEjerRegisteret - inden gravearbejdet igangsættes

Se mere på www.ler.dk .

I jorden ligger der en række forsyningsledninger, og har du brug for oplysninger om placering af disse udleverer vi ledningsplaner for el, vand, fjernvarme og spildevand i offentlige arealer. Placering af ledninger på privat grund kendes kun i et vist omfang.

Som hovedregel gælder følgende grænseflader mellem Struer Forsyning og de private ledninger:
Elforsyning:
Hvert hus er forbundet med et kabelskab, hvorfra der løber en stikledning ind til den enkelte husstand. Struer Forsyning ejer ledningsnettet frem til kabelskabet. Stikledningen, der går fra kabelskabet og ind til det enkelte hus, ejer grundejeren selv, og Struer Forsyning kender ikke placeringen af stikledningen.
 
Varmeforsyning:
Struer Forsyning ejer alle fjernvarmeledninger både forsyningsledninger og stikledninger helt ind til den enkelte husstand. Struer Forsyning kan udlevere tegninger med placering af stikledninger på privat grund.
 
Vandforsyning:
Struer Forsyning ejer forsyningsledninger og stikledninger. En stikledning løber fra forsyningsledning til stophane, som typisk er placeret i fortov eller lige indenfor skel. Struer Forsyning kan i de fleste tilfælde udlevere tegninger med placering af stophanen. Ledningen fra stophanen til husstanden (jordledningen) ejer grundejeren selv, og Struer Forsyning kender ikke placeringen af jordledningen.
 
Spildevand:
Struer Forsyning ejer forsyningsledninger og stikledninger til skel. Struer Forsyning kan i de fleste tilfælde udlevere tegninger med placering af forsyningsledningen. Ledningen til husstanden ejer grundejeren selv, og Struer Forsyning kender ikke placeringen af stikledningen.
 
Alle henvendelser besvares hurtigst muligt, men man må påregne en ekspeditionstid, som i de fleste tilfælde vil ligge på en til to arbejdsdage.
 

 

Ultimate Web