Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Struer Vandværk, Holstebrovej 4

Opførelsesår
1908, udbygget i 1951 og 1972
Indvinding
6 boringer
Indvindingskapacitet
502 kubikmeter pr. time
Behandling
3 åbne forfiltre og 5 åbne efterfiltre
Behandlingskapacitet
300 kubikmeter pr. time
Udpumpningskapacitet
720 kubikmeter pr. time

 

Ultimate Web