Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Velkommen til Struer Centralrenseanlæg

 Struer Centralrenseanlæg                                                                        Slambehandling

 

De ældste dele af Struer Centralrenseanlæg blev sat i drift i 1971.

Det oprindelige anlæg er stadig i drift, men udvidelser har været nødvendige på grund af skærpede krav til rensning af spildevandet.I 1987 vedtog folketinget en vandmiljøplan der bl.a. stiller store krav til rensningen af spildevandet fra byerne. For at opfylde kravene i Vandmiljøplanen blev anlægget i 1989 udbygget.

Grønt regnskab.

Der arrangeres efter aftale rundvisning på renseanlæggene for studerende og andre interesserede.

Kontakt: Struer Centralrenseanlæg, Havnevej 22, 7600 Struer T: 97 85 24 13  
E:
jbs@struerforsyning.dk

Ultimate Web