Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Målerudskiftning

Vi er i øjeblikket i gang med at udskifte alle vand-, el- og fjernvarmemålere i vores forsyningsområde.

Målerne bliver udskiftet områdevis.

Struer

Vi er færdige med at udskifte målere i 6 områder (1-6) ud af 9 i Struer. Målerne i de sidste 3 områder forventes at være udskiftet i midten af 2016. Du kan se et kort med områderne ved at følge dette link: områderne 

Til årsafregningen i 2015 forventer vi at anvende fjernaflæste målinger for forbrugerne i områderne 1-6. Disse forbrugere vil derfor ikke modtage selvaflæsningskort. Såfremt område 7 når at blive klar, vil vi også anvende fjernaflæste målinger for forbrugerne i det område.

Humlum, Vejrum, Hjerm og Bremdal

I Humlum og Hjerm er alle fjernvarmemålere blevet udskiftet. Halvdelen af fjernvarmemålerne i Bremdal er udskiftet mens målerudskiftningen endnu ikke er påbegyndt i Vejrum. Alle fjernvarmemålere i Bremdal og Vejrum forventes at være udskiftet i midten af 2016

For alle fire områder gælder det, at hjemtagningssystemet endnu ikke er etableret, hvorfor vi ikke kan hjemtage data endnu. Forbrugerne i de fire områder vil modtage selvaflæsningskort til årsafregningen i 2015.

Forbrugerwebportal

Der er etableret en forbrugerwebportal, hvor forbrugere med fjernaflæste målere vil kunne følge deres forbrug, når forbrugerne har modtaget brev fra os med loginoplysninger.

I 2016 forventer vi at udsende breve med loginoplysninger til forbrugerwebportalen til forbrugerne i områderne 1-6 i Struer.

Forbrugerne i de sidste 3 områder i Struer samt Humlum, Hjerm, Bremdal og Vejrum vil modtage breve fra os i takt med, at områderne bliver klar i forbrugerwebportalen.

Du kan læse mere om målerudskiftningen - læs mere

Ultimate Web