Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Velkommen til Linde Renseanlæg 

Renseanlægget på Hjøleng blev etableret i 1978 og modtager spildevand til rensning fra Asp og Linde.

Grønt regnskab 

 Procestank                                       Slamlagertank og efterklaringstank

 

Procestank og slambygværk              Efterklaringstank

Ultimate Web