Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Kobbelhøje Vandværk

Opførelsesår
1991
Indvinding
3 boringer
Indvindingskapacitet
230 kubikmeter pr. time
Behandling
2 åbne forfiltre og 4 åbne efterfiltre
Behandlingskapacitet
200 kubikmeter pr. time
Udpumpningskapacitet
300 kubikmeter pr. time

                                                                        Udpumpningen sker via 5 trykstyrede rentvandspumper

 

Ultimate Web