Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Information til solcelleejere

Ny bekendtgørelse til løsning af fase- og summationsmåleproblematikken.

Pr. 1. januar 2019 træder bekendtgørelsen vedr. løsning af fase- og summationsmåleproblematikken i kraft.

Hensigten er overordnet at sikre summationsmåling, som det fremtidige og ensartede princip for egenproducenter.

Den nye bekendtgørelse har følgende indholdsmæssige ændringer:

  • Fremadrettet skal fjernaflæste elmålere, som opsættes hos egenproducenter, være summationsmålere.
  • Egenproducenter, som inden ikrafttræden har en fasemåler, kan mod betaling af omkostningerne til udskiftning få den udskiftet til en summationsmåler.
  • For så vidt angår netselskabers omkostningsramme og forrentningsgrundlag kan forhøjelse ske, når sådan udskiftning ønskes fra egenproducenter.
  • En summationsmåler defineres ved: En fjernaflæst måler, der foretager summering af energien ud fra en tidsmæssig integration af den øjeblikkelige fortegnsafhængige effekt for hver fase.

 

Læs venligst ”Informationen til solcelleejere” fra KAMSTRUP og bliv klogere på hvilket måleprincip måler din elmåler efter samt hvordan du som solcelleejer skal aflæse din elmåler fra KAMSTRUP.

 

Ultimate Web