Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Fousing Vandværk

Opførelsesår
1978
Indvinding
2 boringer
Indvindingskapacitet
59 kubikmeter pr. time
Behandling
1 trykfiltre
Behandlingskapacitet
30 kubikmeter pr. time
Udpumpningskapacitet
83,5 kubikmeter pr. time

 

Ultimate Web