Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Nyvalg af forbrugervalg til bestyrelsen i Struer Forsyning

Der afholdes nyvalg for forbrugerrepræsentanter til Struer Forsyning Holding A/S bestyrelse.

Der skal vælges to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til bestyrelserne i og under Struer Forsyning Holding A/S.

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelserne ca. 1. maj og er valgt til udgangen af 2021.

Vigtige datoer for valgets gennemførelse:

1. Opstilling af kandidater 28. februar - 14. marts
2. Kandidaterne godkendes 15. marts
3. Afstemning 6. april - 16. april


Hvis du ikke har adgang til at deltage elektronisk, kan du deltage ved fremmøde på Jyllandsgade 1, inden for normal åbningstid. Dette kræver fremvisning af legitimation.

Læs mere om valget under punktet "Forbrugervalg 2018" øverst på siden.

 

 

Spildevandskloakering af Lyngs Torpe sommerhusområde.

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal Lyngs sommerhusområde spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt udført primo august 2017 til ultimo december 2017.

Projektplantegningerne kan ses her (Hærvej/Skovstjernevej/Engblommevej) og (Sommerstedvej)

22-05-2017

 

 

 

Ultimate Web