Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Struers nye kunstgræsbane er nu blevet indviet

Struer Energi støtter udviklingen og den grønne omstilling i lokalområdet

Lørdag, den 18. januar 2020, blev Struer Kommunes nye Kunstgræsanlæg indviet. Helt i tråd med Kommunens og Struer Energis målsætning om en mere bæredygtig og klimabevidst kommune, er den nye miljøvenlige kunstgræsbane anlagt med kork-granulat frem for det hyppigt anvendte gummigranulat, der forurener i naturen - et positivt skridt nærmere den grønne omstilling. 

Som sponsor glædes vi over den flotte opbakning fra de mange deltagende, der trodsede regn og rusk og støttede den fælles indvielse af banen. 

Den nye kunstgræsbane blev prøvet flittigt af, og de fremmødte kunne nyde lidt godt til ganen. 

 

Vi er i fuld gang med årsaflæsning af el, vand og fjernvarme

Som bekendt er der nu installeret fjernvarmemålere, der er blevet fjernaflæst af os hos Struer Energi den 31. december 2019. Derfor har du ikke modtaget et selvaflæsningskort med posten denne gang. 

Vi forventer at udsende årsafregningen for 2019 samt 1. acontorate 2020 i slutningen af februar 2020. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte vores kundeservice på tlf. 9684 2255.

 

Struer Forsyning Fjernvarme leverer varme til B&O inden nytår

Læs mere om hvad Fjernvarmen arbejder med i øjeblikket:

B&O dropper naturgassen og reducerer CO2-udslippet med 800 tons

Struer Energi blandt de billigste

 

 

Struer Forsyning køber vindenergi

Grøn el gavner miljøet. Struer Forsyning støtter op om bæredygtighed og ønsker at vise miljøhensyn.

Derfor har vi omlagt 100% af vores el-indkøb til vedvarende og CO2-neutral energi, fremstillet ved dansk vindkraft fra danske vindmøller.

Vi støtter dermed omlægningen til vedvarende energi.

 

Se vores certifikater på vindenergi her:Forsyning Elnet A/S, Struer Forsyning Fjernvarme A/S, Struer Forsyning Spildevand A/S, Struer Forsyning Vand A/S og Struer Energi Handel A/S

 

Der er ikke fundet spor af chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet hos Struer Forsynings to vandværker

Struer Forsyning Vand har i april 2019 fået foretaget analyse af stoffet chlorothanolil-amidsulfonsyre i drikkevandet på virksomhedens 2 vandværker, og der er IKKE konstateret indhold af stoffet.

"Jeg er glad og tilfreds med, at vi i Struer Forsyning Vand stadig har rent og godt vand ved vores 2 vandværker", udtaler afdelingsleder Niels peter Sørensen.

Læs hele pressemedelelsen her

Se analyserapporterne under Vandets Kvalitet

07-05-2019

 

Information til solcelleejere

Bliv klogere på hvilket måleprincip din elmåler måler efter samt hvordan du som solcelleejer skal aflæse din elmåler fra KAMSTRUP

25-02-2019

 

ForbrugerWeb

Undgå overraskelser og følg dit forbrug på ForbrugerWeb'en.

Læs mere om ForbrugerWeb'en her.

01-02-2019
 

 

Struer Forsyning passer på dine data

Struer Forsyning skal efterleve Persondataforordningen, som trådte i kraft d. 25. maj.

Vi passer på dine data og det gælder for alle vores kunder - uanset om du er tilknyttet en eller flere af vores forsyningsarter.

Persondataforordningen betyder også at vi har oplysningspligt overfor vores kunder - oplysningspligten gælder også for husstandene i områdere med vore elnet.

Læs mere om Persondataforordningen og Struer Forsynings Privatlivspolitik her.

07.06.2018

 

Ultimate Web