Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Login til selvbetjening fejler

Det er ikke muligt pt at se kundedata på nettet via nemID eller login, da vi har en fejl på vores system. Du vil derfor få en fejlmeddelelse ved login på vores selvbetjeningsside.

Vi arbejder på sagen og vil her på siden meddele når problemet er løst.

02.05.16

 

BEMÆRK: Ekstraordinær opgørelse udsendt d. 21. april til el-kunder.

Da engrosmodellen på El-området er trådt i kraft den 1. april 2016, skal alle net-selskaber lave en slutopgørelse til deres el-kunder pr. 31. marts 2016.

Struer Forsyning Elnet A/S har i den forbindelse hjemtaget fjernaflæsning af alle elmålere i forsyningsområdet, og som el-kunde har du modtaget en ekstraordinær opgørelse fra os på dit elforbrug fra d. 1. januar til d. 31. marts 2016, med sidste rettidige indbetaling d. 4. maj 2016.

A conto raten for april, maj og juni udsendes i maj, med sidste rettidige indbetaling d. 3. juni 2016.

Fremover vil du få tilsendt en samlet elregning fra din el-leverandør og ikke fra dit net-selskab.

25.04.16

 

SLUTAFREGNING pr. 31. marts 2016 på elforsyningen. 

Struer Forsyning Elnet A/S foretager fjernaflæsning - læs mere 

 

Nye regler på el-markedet den 1. april 2016 - læs mere

Årsafregningen for 2015 kan ses her.

Varmeforbruget 2015

Målerudskiftning - læs mere.
 

Vagten

El, vand og fjernvarme - tlf. 97 40 20 00 (døgnvagt).

Gælder uden for normal telefontid (før kl. 8.00 og efter kl. 15.30 - torsdag efter kl. 17.00 - fredag efter kl. 14.00).

Spildevand - tlf. 97 85 24 13 (døgnvagt)

 

Ultimate Web