Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Struer Energi skal have ny direktør

Struer Energis nuværende direktør, Knud Schousboe, har valgt at opsige sin kontrakt med henblik på at gå på pension med virkning fra 31. maj. Læs hele pressemeddelelsen her.

16-01-2019

 

Projektforslag om forblivelsespligt til fjernvarmen

Byrådet træf på mødet d. 27. november 2018 afgørelse om vedtagelse af projektforslaget om forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning og tinglysning af forblivelsespligt på de i projektforslaget berørte ejendomme.

Læs mere om projektet her vedr. afgørelsen, opsumering af høringssvar og orientering om forblivelsespligten. 

Struer Energi har desuden udarbejdet en pressemeddelelse om projektet, som kan findes her.


07-12-2018

 

Spildevandskloakering

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal ovenstående gader spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt til at blive udført medio oktober 2018 til ultimo december 2018

Projektplantegningerne kan ses her

03-09-2018

Struer Forsyning passer på dine data

Struer Forsyning skal efterleve Persondataforordningen, som trådte i kraft d. 25. maj.

Vi passer på dine data og det gælder for alle vores kunder - uanset om du er tilknyttet en eller flere af vores forsyningsarter.

Persondataforordningen betyder også at vi har oplysningspligt overfor vores kunder - oplysningspligten gælder også for husstandene i områdere med vore elnet.

Læs mere om Persondataforordningen og Struer Forsynings Privatlivspolitik her.

07.06.2018

Spildevandskloakering af Odby

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal Odby spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt udført ultimo juni 2018 til ultimo oktober 2018

Projektplantegningerne kan ses her 

07-06-2018

Ultimate Web