Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Afprøvning af brandhaner og udluftning af rørsystemet

Her i uge 29 vil der være afprøvning af brandhaner samt udluftning af rørsystemet.

Der kan forekomme lettere misfarvet vand, rødligt eller gulligt, i en kortere periode.

Vandet er ikke på nogen måde sundhedsskadeligt, men kan føre til misfarvning af hvid vask.

Struer  Forsyning Vand A/S beklager de gener dette måtte medføre.

20-07-2017

 

Spildevandskloakering af Lyngs Torpe sommerhusområde.

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal Lyngs sommerhusområde spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt udført primo august 2017 til ultimo december 2017.

Projektplantegningerne kan ses her (Hærvej/Skovstjernevej/Engblommevej) og (Sommerstedvej)

22-05-2017

 

Nye regler på el-markedet den 1. april 2016 - læs mere

 

 

Ultimate Web