Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Eftersyn af brandhaner kan give misfarvet vand

Fra uge 41 og to måneder frem bliver brandhanerne i Struer Kommune gjort klar til vinteren.Det betyder i praksis, at hver enkelt brandhane åbnes, skylles igennem og frostsikres for at undgå frostsprængning.

I den forbindelse kan der forekomme misfarvning af vandet. Den er helt ufarlig, og årsagen er hovedsageligt jern. Misfarvningen kan afhjælpes ved at lade vandet løbe, indtil det igen er klart. Fortsætter misfarvningen eller er der spørgsmål til ovenstående kan den lokale vandforsyning kontaktes - vær opmærksom på at Struer Forsyning Vand A/S IKKE omfatter forsyningsområderne ved Hjerm Vandværk, Bremdal Vandværk, Humlum Vandværk, Livbjerggård vandværk og Thyholm Vandværk.

04.10.2016

OBS vedrørende ForbrugerWeb

Vi er bekendt med, at der kan være nogle kunder, der oplever mangler i visninger af enkelte forsyningsarter. Vores leverandør arbejder på denne fejl.

29.09.2016

Vi har i uge 36 sendt breve ud til en stor del af vores kunder vedr. ForbrugerWeb'en.

Internetkoden skal være på 5 karakter. Hvis du i brevet har fået oplyst en internetkode på mindre end 5 karakterer, så skal du sætte tilsvarende antal 0 foran.

Vi har erfaret at vi har sendt breve ud til områder, som endnu ikke er godkendt, hvorfor data i disse områder ikke er 100 % rigtige. Det gælder blandt andet Stentofterne, Damtoften, Ølbygaardparken og Højlundparken fra nr. 80 til nr. 152. Vi forventer at disse områder bliver godkendt i løbet af efteråret.

08.09.2016

Login til selvbetjening fejler

Det er ikke muligt pt at se kundedata på nettet via nemID eller login, da vi har en fejl på vores system. Du vil derfor få en fejlmeddelelse ved login på vores selvbetjeningsside.

Vi arbejder på en løsning via forbrugerweb-portalen. Vi forventer at være klar med denne portal medio september. Vi håber at kunne præsentere forbrugerweb-portalen ved vores

Åbent Hus arrangement d. 10. september.

15.08.16

 

Nye regler på el-markedet den 1. april 2016 - læs mere

Målerudskiftning - læs mere.
 

Vagten

El, vand, fjernvarme og spildevand - tlf. 96 84 22 30 (døgnvagt).

 

 

 

Ultimate Web