Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Projektforslag om forblivelsespligt til fjernvarmen


Struer Kommune har netop udsendt et projektforslag, der omhandler en forblivelsespligt til fjernvarmen, når forbrugeren først er tilsluttet.

Projektforslaget, som er i høring, kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.

Projektforslaget omfatter ca. 3.600 forbrugere. Hvis du har fjernvarme og ikke har modtaget et brev om projektforslaget i din e-boks betyder det, at du allerede er omfattet af forblivelsespligten i henhold til et projektforslag fra 1990, som omfattede ca. 1.900 forbrugere. Du skal derfor ikke foretage dig noget.

Det skal bemærkes, at tinglysning af tilslutningspligt for ny bebyggelse og forblivelsespligt for eksisterende bebyggelse siden 1990 har været normal praksis i forbindelse med tilslutning til fjernvarmesystemet, men vi er blevet opmærksomme på at formalia i forbindelse med tinglysningen desværre ikke er blevet fulgt. Dette rådes der nu bod på med projektforslaget.

Idet der i et kollektivt varmesystem som fjernvarme foretages store investeringer i infrastrukturen, er tinglysning af forblivelsespligt for samtlige forbrugere den bedst mulige forsikring for den enkelte forbruger til at sikre en fremtidig billig og sikker varmeforsyning.

Struer Energi har desuden udarbejdet en pressemeddelelse om projektet, som kan findes her.
 

Spildevandskloakering

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal ovenstående gader spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt til at blive udført medio oktober 2018 til ultimo december 2018

Projektplantegningerne kan ses her

03-09-2018

Struer Forsyning passer på dine data

Struer Forsyning skal efterleve Persondataforordningen, som trådte i kraft d. 25. maj.

Vi passer på dine data og det gælder for alle vores kunder - uanset om du er tilknyttet en eller flere af vores forsyningsarter.

Persondataforordningen betyder også at vi har oplysningspligt overfor vores kunder - oplysningspligten gælder også for husstandene i områdere med vore elnet.

Læs mere om Persondataforordningen og Struer Forsynings Privatlivspolitik her.

07.06.2018

Spildevandskloakering af Odby

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal Odby spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt udført ultimo juni 2018 til ultimo oktober 2018

Projektplantegningerne kan ses her 

07-06-2018

Ultimate Web