Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Nu er valget af forbrugerrepræsentant til Struer Forsynings bestyrelser afsluttet.

Valgresultatet:

Struer Forsyning har for anden gang afholdt valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i elektronisk form. Det har været en succes og den elektroniske valgafvikling er kommet for at blive. Der blev afgivet 704 stemmer med følgende fordeling:

  • Martin Hulgaard - 273 stemmer - Valgt
  • Mads Lund - 240 stemmer - Valgt
  • Harry Hansen - 191 stemmer - Suppleant

03-10-2017


Spildevandskloakering af Lyngs Torpe sommerhusområde.

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal Lyngs sommerhusområde spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt udført primo august 2017 til ultimo december 2017.

Projektplantegningerne kan ses her (Hærvej/Skovstjernevej/Engblommevej) og (Sommerstedvej)

22-05-2017

 

Nye regler på el-markedet den 1. april 2016 - læs mere

 

 

Ultimate Web