Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Vi holder lukket fredag d. 26. maj.

Vi holder ferielukket fredag d. 26. maj.

Hvis du har forsyningsproblemer kontakt vagten 96 84 22 30.

24-05-2017

 

Spildevandskloakering af Lyngs Torpe sommerhusområde.

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal Lyngs sommerhusområde spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt udført primo august 2017 til ultimo december 2017.

Projektplantegningerne kan ses her (Hærvej/Skovstjernevej/Engblommevej) og (Sommerstedvej)

22-05-2017

 

Unøjagtige intelligente elmålere.

En debat om statiske elmåleres nøjagtighed pågår i øjeblikket i bl.a. norske, danske og hollandske medier. Debatten er startet på baggrund af en forskningsrapport fra et hollandsk universitet (http://sciencebulletin.org/archives/10940.html), der har testet elmålere fra forskellige producenter.

Struer Forsyning anvender elmålere fra kamstrup. Kamstrups elmålere er ikke en del af den omtalte undersøgelse.

Læs mere om kamstrup elmålere her:

13-03-2017

 

Grafen vedrørende el på den udsendte årsopgørelse er fejlbehæftet

Vi er opmærksom på at der er fejl i grafen for el, på den udsendte årsopgørelse. Man bedes se bort fra denne graf, da den ikke er retningsvisende.

06-03-2017

Forsinket udsendelse af aconto / årsafregning ved kunder med solceller og elvarme

Vi har store IT udfordringer vedr. vores kunder med solceller og kunder med elvarme. Dette betyder at det ikke har været muligt at sende korrekte aconto ud.

Den manglende aconto skyldes uregelmæssigheder i afregningen efter indførelsen af Engrosmodellen. Uregelmæssighederne opstår mellem Struer Forsyning og IT-systemet Datahub.

Vi bliver også forsinket med udsendelse af årsopgørelsen. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige hvornår dette kommer til at fungere korrekt, vi arbejder på en løsning og håber at vi kan sende opgørelser ud sidst i marts.

06-03-2017

 

ForbrugerWeb

ForbrugerWebben tilgåes på www.forbrugerweb.dk.

Inden du logger ind første gang, skal du være i besidelse af dit kundenummer og internetkode.  

Vi har i uge 36 2016 sendt breve ud til en stor del af vores kunder vedr. ForbrugerWeb'en.

Internetkoden skal være på 5 karakter. Hvis du i brevet har fået oplyst en internetkode på mindre end 5 karakterer, så skal du sætte tilsvarende antal 0 foran.

01.03.2017

Nye regler på el-markedet den 1. april 2016 - læs mere

Målerudskiftning - læs mere.
 

 

 

 

 

Ultimate Web