Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Nyvalg af forbrugervalg til bestyrelsen i Struer Forsyning

Så er forbrugervalget afgjort.

Der er afgivet i alt 1030 stemmer fordelt på 439 deltagere.

Resultatet er:

Forbrugerrepræsentant Martin Hulgaard, 345 stemmer

Forbrugerrepræsentant Frank Linde, 227 stemmer

1 suppleant: Bo Lindholm Jürgensen, 115 stemmer

2 suppleant: Georg Sabroe, 100 stemmer

 

I henhold til ”Regulativ for valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelserne for selskaberne i og under Struer Forsyning Holding A/S” kan der inden 1 uge efter valgets afholdelse indgives klage over valgprocessen.

Struer Forsyning er af den opfattelse, at valget er afviklet i henhold til valgregulativet, hvorfor det forventes, at Bestyrelsesformanden og direktionen indstiller til bestyrelsen, at ovenstående valgresultat godkendes endeligt på bestyrelsesmødet den 30. april 2018.

 

Resultatet med antal stemmer kan ses nedenfor:

 

Antal vælgere:

14251

 

 

Deltager antal:

439

 

 

Stemme %:                              3,1 %

 

 

VALGMULIGHED

ANTAL - %

Bo Lindholm Jürgensen

115 – 11,2%

Carsten Jensen

97 – 9,4%

Frank Linde

227 – 22,0%

Georg Sabroe

100 – 9,7%

Kjeld Jensen

12 – 1,2%

Martin Hulgaard

345 – 33,5%

Ole Mogens Sørensen

66 – 6,4%

Povl Eskild Petersen

68 – 6,6%

17-04-2018

Spildevandskloakering af Lyngs Torpe sommerhusområde.

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal Lyngs sommerhusområde spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt udført primo august 2017 til medio maj 2018.

Projektplantegningerne kan ses her (Hærvej/Skovstjernevej/Engblommevej) og (Sommerstedvej)

13-04-2018

 

 

 

Ultimate Web