Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk


Spildevandskloakering af Lyngs Torpe sommerhusområde.

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal Lyngs sommerhusområde spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt udført primo august 2017 til ultimo december 2017.

Projektplantegningerne kan ses her (Hærvej/Skovstjernevej/Engblommevej) og (Sommerstedvej)

22-05-2017

 

Nye regler på el-markedet den 1. april 2016 - læs mere

 

 

Ultimate Web