Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Struer Forsyning passer på dine data

Struer Forsyning skal efterleve Persondataforordningen, som trådte i kraft d. 25. maj.

Vi passer på dine data og det gælder for alle vores kunder - uanset om du er tilknyttet en eller flere af vores forsyningsarter.

Persondataforordningen betyder også at vi har oplysningspligt overfor vores kunder - oplysningspligten gælder også for husstandene i områdere med vore elnet.

Læs mere om Persondataforordningen og Struer Forsynings Privatlivspolitik her.

07.06.2018

 

Spildevandskloakering af Odby

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal Odby spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt udført ultimo juni 2018 til ultimo oktober 2018

Projektplantegningerne kan ses her 

07-06-2018

 

Spildevandskloakering af Lyngs Torpe sommerhusområde.

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal Lyngs sommerhusområde spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt udført primo august 2017 til medio maj 2018.

Projektplantegningerne kan ses her (Hærvej/Skovstjernevej/Engblommevej) og (Sommerstedvej)

13-04-2018

 

 

 

Ultimate Web