Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Pas på ledningerne og livet

Der skal kun ét øjebliks uopmærksomhed til for at bringe dig selv og andre i fare, hvis du kommer for tæt på en luftledning eller rammer et kabel. Følg instrukserne i denne folder, så passer du godt på dit eget og dine kollegers liv.

Billedresultat for respektafstande for luftledninger

07.09.2018

 

Spildevandskloakering

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal ovenstående gader spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt til at blive udført medio oktober 2018 til ultimo december 2018

Projektplantegningerne kan ses her

03-09-2018

Struer Forsyning passer på dine data

Struer Forsyning skal efterleve Persondataforordningen, som trådte i kraft d. 25. maj.

Vi passer på dine data og det gælder for alle vores kunder - uanset om du er tilknyttet en eller flere af vores forsyningsarter.

Persondataforordningen betyder også at vi har oplysningspligt overfor vores kunder - oplysningspligten gælder også for husstandene i områdere med vore elnet.

Læs mere om Persondataforordningen og Struer Forsynings Privatlivspolitik her.

07.06.2018

Spildevandskloakering af Odby

Ifølge Struer Kommunes spildevandsplan skal Odby spildevandskloakeres.

Arbejdet er planlagt udført ultimo juni 2018 til ultimo oktober 2018

Projektplantegningerne kan ses her 

07-06-2018

Ultimate Web