Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

ForbrugerWeb

ForbrugerWebben tilgåes på www.forbrugerweb.dk.

Inden du logger ind første gang, skal du være i besidelse af dit kundenummer og internetkode.  

Internetkoden skal være på 5 karakter. Hvis du i brevet har fået oplyst en internetkode på mindre end 5 karakterer, så skal du sætte tilsvarende antal 0 foran.

19.07.2017

Ultimate Web