Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

ForbrugerWeb

ForbrugerWebben tilgåes på www.forbrugerweb.dk.

Inden du logger ind første gang, skal du være i besidelse af dit kundenummer og internetkode.  

Kundenummer og internetkode finder du på din opgørelse.

Internetkoden skal være på 5 karakter. Hvis din internetkode er på mindre end 5 karakterer, så skal du sætte tilsvarende antal 0 foran.

01.02.2019

Ultimate Web