Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Forbrugerbeskyttelse

Energiankenævnet er et privat klagenævn, der begyndte sin virksomhed den 1. november 2004. Ankenævnet er oprettet af energibranchen (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme (DF)) og Forbrugerrådet.

Ankenævnet er oprindelig godkendt af den daværende familie- og forbrugerminister, senere af økonomi- og erhvervsministeren. Fra 3. oktober 2011 hører godkendelsen under erhvervs- og vækstministeren.

Læs mere – www.energianke.dk

El

Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelse i medfør af elloven.
I forbindelse med idriftsættelse af DataHub og udbud af forsyningspligt er bekendgørelsen trådt i kraft den 1. marts 2013 - se bekendtgørelsen.

Fjernvarme

Læs mere – www.energianke.dk

Spildevand

Nedennævnte ordning er midlertidig og vil blive afløst af et mere præcist grundlag når en bekendtgørelse er udarbejdet.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35,  2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs mere - www.forbrug.dk.

Ultimate Web