Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Flyttemeddelelse for el, vand, fjernvarme og spildevand

Alle felter med * skal udfyldes.

Bemærk: Det er kun muligt at melde flytning 5 hverdage tilbage i tiden! Meldes flytning uden for denne frist, hæfter fraflytter for forbruget. Fraflytter og tilflytter må efterfølgende afregne internt.

STRUER ENERGI tilbyder  – Spotmåned strøm, der følger prisen på el-spotmarkedet Nord Pool. Læs mere om produktet her

 

Elleverandør

* Ønsker tilflytter STRUER ENERGI – 'Spotmåned strøm'? 

Indberetter

Flytning

 

Information om fraflytter

 

Information om tilflytter

Vandmåler (hvis ikke fjernaflæst)

 
 

Vi indhenter selv aflæsninger fra flyttedatoen fra el- og varmemålere - og de fleste vandmålere. Vandmålere uden for Struer by skal dog indberettes manuelt.

Vi sender en kvittering med de indtastede oplysning til indberetningsemailen.

Ultimate Web