Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Spildevandsrensning på Thyholm

 Procestank                                                       Efterklaringstank                                               

Det første renseanlæg blev bygget i 1953 og skulle modtage spildevandet fra Hvidbjerg.

Jegindø fik renseanlæg i 1976, herefter Søndbjerg og Uglev i 1981 og tilsidst Lyngs i 1990.

I 1984 blev renseanlægget i Hvidbjerg nedlagt, og spildevandet blev pumpet til et nyt renseanlæg i Flovlev.

I 1997 blev Flovlev renseanlæg udbygget til et mekanisk, biologisk og kemisk anlæg, som kunne rense spildevandet fra hele Thyholm.

Søndbjerg og Uglev renseanlæg blev allerede nedlagt i 1987, og herefter blev spildevandet pumpet til Flovlev, en centralisering var begyndt.

Jegindø renseanlæg blev nedlagt i 1998 og som den sidste, Lyngs i 2003.

Herunder billeder fra renseanlægget på Trinoddevej som modtager spildevand til rensning fra hele Thyholm.

Grønt regnskab

 Sandbehandling                                              Indløbsrist


 

 

Ultimate Web