Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Energispareindsats

Jf. aftalen omkring Energiselskabernes Energispareindsats beskrevet i energispareaftalen af 16. december 2016 henviser Struer Forsyning Fjernvarme A/S til Lokaleenergibesparelser.dk ApS, der som aktør varetager den fulde energispareforpligtelse for Struer Forsyning Fjernvarme A/S. Den lovpligtige information findes på følgende link http://www.lokaleenergibesparelser.dk/information

Ultimate Web