Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Køb af el

Vedrørende postomdelt informationsbrev om leverandørvalg:
 

Kære elkunde

Energitilsynet har pålagt os at gøre vore modtagere af informationsbrevet udsendt i marts måned opmærksomme på at Struer Forsyning Elnet A/S, som afsender ikke er berettiget til at medvirke med gode råd og anbefalinger om valg af el-leverandør til de kunder, som vi leverer el til.

Vort motiv til udsendelse af informationsbrevet har været at afmystificere og informere om de store ændringer, der i dette forår sker på el-leveranceområdet i forhold til privatforbrugere.

Struer Forsyning er medejer af El-handelsselskabet Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S. Det sidstnævnte selskab, der hidtil i vort område har varetaget forsyningspligten, ejer produktnavnet SINUS Energi.

Vi undskylder, hvis brevet har virket forstyrrende, og ikke har medvirket til øget afklaring om problemstillingen.

 

Med venlig hilsen

Knud Schousboe

Direktør

Ultimate Web