Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

El regning

Hvad betyder ordene på opgørelsen ?
 
Offentlige forpligtelser
 
Dækker lovpligtig betaling for en række fælles opgaver, som skal betales af alle forbrugere. Bl.a. udgifter til forskning og udvikling, samt udbredelse af miljøvenlig energi.
 
Overordnet nettarif
 
Dækker omkostninger til sikring af forsyningssikkerheden på det overordnede net, samt markedsfunktionen i Danmark.
 
Regional nettarif
Dækker samtlige netomkostninger ved transport af energi fra det overordnede net til Struer Forsyning.
 
Lokal nettarif
Dækker samtlige netomkostninger ved transport af energi i Struer Forsynings net.
 
El-forbrug (Scanenergi)
 
Dækker den el, som du kan købe på det frie marked. Hvis du ikke er på markedet, køber du automatisk el hos vores forsyningspligtselskab, Scanenergi Elsalg A/S.
 
Hvis du handler på det frie marked, vil nettariffer, statsafgifter, samt administrationsomkostninger fortsat blive opkrævet af Struer Forsyning.
 
Abonnement /
Administrationsbidrag
Scanenergi Elsalg A/S
Alle kunder skal betale abonnement. Det dækker omkostninger til målerinstallationer, afregninger, administration m.v. 
 
Fra 1. januar 2003 opkræves alle elkunder, der forsynes med el af Scanenergi Elsalg A/S endvidere et administrations-
bidrag på 96,00 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til admini-
stration/ behandling af målerdata hos Scanenergi Elsalg A/S.
 
Statsafgifter
Der opkræves følgende statsafgifter på el: Elafgift, CO2-afgift, samt eldistributionsafgift.
 

Ultimate Web