Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

El regning (hvis du har valgt, at modtage en specificeret el regning)

 

Hvad betyder ordene på opgørelsen ?
 
Offentlige forpligtelser
 
Dækker lovpligtig betaling for en række fælles opgaver, som skal betales af alle forbrugere. Bl.a. udgifter til forskning og udvikling, samt udbredelse af miljøvenlig energi.
 
Overordnet nettarif
 
Dækker omkostninger til sikring af forsyningssikkerheden på det overordnede net, samt markedsfunktionen i Danmark.
 
Regional nettarif
Dækker samtlige netomkostninger ved transport af energi fra det overordnede net til Struer Forsyning.
 
Lokal nettarif
Dækker samtlige netomkostninger ved transport af energi i Struer Forsynings net.
 
El-forbrug (Struer Energi)
 
Dækker den el, som du kan købe på det frie marked.
 
Abonnement 25 amp/
Abonnement
Struer Energi
Alle kunder skal betale abonnement. Det dækker omkostninger til målerinstallationer, afregninger, administration m.v. 
 
 
Statsafgifter
Der opkræves følgende statsafgifter på el: Elafgift, CO2-afgift, samt eldistributionsafgift.
 
Ultimate Web