Struer Forsyning    forsyning@struerforsyning.dk

Bestemmelser

Grundlaget for tilslutning til Kloakfonden fremgår af betalingsvedtægten gældende fra 1. januar 2015.

Betalingsvedtægten er vedtaget af Struer Forsyning Spildevand A/S´s bestyrelse den 19. januar 2015 og tiltrådt af Struer Byråd 25. februar 2015.
 

Nedslag (ansøgning om nedsættelse af målt vandforbrug i tilfælde af brud på en vandledning i en boligejendom):

Betingelser for at opnå nedslag fremgår af Betalingsvedtægtens pkt. 5.3, samt ansøgningsskemaet.
Ansøgningsskemaet fremsendes i underskrevet stand.

 

Ultimate Web